K výslednému efektu krásneho bývania prispel vkus nežnejšej polovičky páru.
K výslednému efektu krásneho bývania prispel vkus nežnejšej polovičky páru.

44