Veľká záhrada ponúka aj bazén v jej spodnej časti.
Veľká záhrada ponúka aj bazén v jej spodnej časti.

44