Magda si veľa vecí porobila sama - ušila závesy, namaľovala steny...
Magda si veľa vecí porobila sama - ušila závesy, namaľovala steny...

44