Slamený energeticky pasívny dom, obytná plocha približne 119 m2, obvodové steny z montovaného systému Ecococon, základová doska položená na súvislej vrstve tvrdeného polystyrénu XPS.
Slamený energeticky pasívny dom, obytná plocha približne 119 m2, obvodové steny z montovaného systému Ecococon, základová doska položená na súvislej vrstve tvrdeného polystyrénu XPS.

44