Montáž difúzne otvorenej konštrukcie pasívneho domu. Hrubá stavba dvojpodlažného domu je pod strechou do 14 dní.
Montáž difúzne otvorenej konštrukcie pasívneho domu. Hrubá stavba dvojpodlažného domu je pod strechou do 14 dní.

44