Dobrú službu spravia aj dekoračné samolepky.
Dobrú službu spravia aj dekoračné samolepky.

44