Zádverie je ďalším filtrom pred chladom a hlukom z exteriéru
Zádverie je ďalším filtrom pred chladom a hlukom z exteriéru

44