Závetrie si môžete vytvoriť aj na vstupe zo záhrady
Závetrie si môžete vytvoriť aj na vstupe zo záhrady

44