Ak máte v spálni miesto, spravte si v nej aj oddychové kresielko na čítanie alebo oddych.
Ak máte v spálni miesto, spravte si v nej aj oddychové kresielko na čítanie alebo oddych.

44