Veci na prezliekanie majte na takom mieste, kde vás nemôžu pozorovať cez okno susedia.
Veci na prezliekanie majte na takom mieste, kde vás nemôžu pozorovať cez okno susedia.

44