Mykola Zoliak učí študentov recyklovať staré veci.
Mykola Zoliak učí študentov recyklovať staré veci.

44