Mgr. art. Simona Sedláčková a Mgr. art. Ivana Duračková sú  autorky interiéru.
Mgr. art. Simona Sedláčková a Mgr. art. Ivana Duračková sú  autorky interiéru.

44