Skrinky s otváraním do strán
a úchytkami umiestnenými v spodnej časti sú v kuchyni
pre partnerov s výrazným výškovým rozdielom z hľadiska
komfortu a manipulácie ideálne.
Skrinky s otváraním do strán
a úchytkami umiestnenými v spodnej časti sú v kuchyni
pre partnerov s výrazným výškovým rozdielom z hľadiska
komfortu a manipulácie ideálne.

44