Recirkulačný digestor Empty Sky,
dotykové a diaľkové ovládanie, LED osvetlenie, nasávací výkon
559 m3/h, hlučnosť 60 dB, príkon 267 W, tukový aj pachový filter,
120 x 70 cm.
Recirkulačný digestor Empty Sky,
dotykové a diaľkové ovládanie, LED osvetlenie, nasávací výkon
559 m3/h, hlučnosť 60 dB, príkon 267 W, tukový aj pachový filter,
120 x 70 cm.

44