Pri návrhu aj realizácii šikmej strechy je dôležitý
každý detail, a to najmä pri styku s prestupujúcimi
konštrukciami, klampiarske prvky a tiež detaily pri
strešných oknách a vikieroch.
Pri návrhu aj realizácii šikmej strechy je dôležitý
každý detail, a to najmä pri styku s prestupujúcimi
konštrukciami, klampiarske prvky a tiež detaily pri
strešných oknách a vikieroch.

44