Ani perfektne navrhnutá skladba uceleného
systému šikmej strechy ešte nie je zárukou
dobrého výsledku. Návrh projektu musí úplne
a jednoznačne určiť materiálové, technologické,
konštrukčné a prevádzkové riešenie strechy.
Ani perfektne navrhnutá skladba uceleného
systému šikmej strechy ešte nie je zárukou
dobrého výsledku. Návrh projektu musí úplne
a jednoznačne určiť materiálové, technologické,
konštrukčné a prevádzkové riešenie strechy.

44