Ani štýlová kúpeľňa nemusí byť veľká.
Ani štýlová kúpeľňa nemusí byť veľká.

44