Zmenu spôsobí aj použitie farebného náteru na skrinkách či kuchynskom ostrove
Zmenu spôsobí aj použitie farebného náteru na skrinkách či kuchynskom ostrove

44