Aj keď rozhodovanie nepatrí medzi silné črty Váh, vlastnosti, cit pre estetiku, zariaďovanie - a pozor, aj udržiavanie poriadku, sú im vlastné.
Aj keď rozhodovanie nepatrí medzi silné črty Váh, vlastnosti, cit pre estetiku, zariaďovanie - a pozor, aj udržiavanie poriadku, sú im vlastné.

44