Aj stromy sú súčasťou projektu.
Aj stromy sú súčasťou projektu.

44