Zo zariadenia miestnosti ostalo nielen zaujímavé osvetlenie ale aj zabudovaná skriňa. Vďaka farebnému zladeniu steny i šatníkových dverí nepôsobí vôbec rušivo.
Zo zariadenia miestnosti ostalo nielen zaujímavé osvetlenie ale aj zabudovaná skriňa. Vďaka farebnému zladeniu steny i šatníkových dverí nepôsobí vôbec rušivo.

44