Vďaka možnosti pridať okná do záhrady kuchyňa získala mnoho prirodzeného svetla priamo na linke.
Vďaka možnosti pridať okná do záhrady kuchyňa získala mnoho prirodzeného svetla priamo na linke.

44