Nebojte sa elegantne vyplniť horný priestor linky.
Nebojte sa elegantne vyplniť horný priestor linky.

44