Stavba so zelenou strechou krásne zapadá do prírody.
Stavba so zelenou strechou krásne zapadá do prírody.

44