Stavebný denník je dôležitý dokument a mal by sa viesť presne a dôkladne. Elektronická forma je praktická a jednoduchá, tradične sa však vedie stavebný denník v papierovej forme.
Stavebný denník je dôležitý dokument a mal by sa viesť presne a dôkladne. Elektronická forma je praktická a jednoduchá, tradične sa však vedie stavebný denník v papierovej forme.

44