Stavebný denník je dôležitý dokument a mal by sa viesť presne a dôkladne. Elektronická forma je praktická a jednoduchá.
Stavebný denník je dôležitý dokument a mal by sa viesť presne a dôkladne. Elektronická forma je praktická a jednoduchá.

44