Elektronický stavebný denník je mimoriadne praktický.
Elektronický stavebný denník je mimoriadne praktický.

44