Stavebný denník je dôležitý dokument. Mali by ste ho poznať skôr než začnete stavať.
Stavebný denník je dôležitý dokument. Mali by ste ho poznať skôr než začnete stavať.

44