Mnoho ľudí má podozrenie, že šedá kovová je farbou chladu.
Mnoho ľudí má podozrenie, že šedá kovová je farbou chladu.

44