Norma hovorí o tom, že na každých
100 m2 strechy má pripadnúť jedna
odkvapová rúra s priemerom aspoň
100 mm.
Norma hovorí o tom, že na každých
100 m2 strechy má pripadnúť jedna
odkvapová rúra s priemerom aspoň
100 mm.

44