Vo väčšine prípadov sa
odkvapový systém farebne
zladí s farbou strešnej krytiny
alebo odtieňom fasády tak, aby
opticky čo najmenej na seba pútal
pozornosť. Opačným a efektným
spôsobom je nechať ho vyniknúť
a zladiť ho s výrazne farebným
prvkom na fasáde.
Vo väčšine prípadov sa
odkvapový systém farebne
zladí s farbou strešnej krytiny
alebo odtieňom fasády tak, aby
opticky čo najmenej na seba pútal
pozornosť. Opačným a efektným
spôsobom je nechať ho vyniknúť
a zladiť ho s výrazne farebným
prvkom na fasáde.

44