Nefunkčnosť žľabov, a teda
aj celého odvodnenia, je
často spôsobená upchatím,
najčastejšie napadaným
lístím. Zvoľte preto systém
s ochranným sitom alebo sieť
na žľaby.
Nefunkčnosť žľabov, a teda
aj celého odvodnenia, je
často spôsobená upchatím,
najčastejšie napadaným
lístím. Zvoľte preto systém
s ochranným sitom alebo sieť
na žľaby.

44