Princíp odkvapového systému
spočíva v zachytávaní vody v žľaboch,
jej následnom vyústení do žľabového
kotlíka a odtiaľ do odkvapovej rúry.
Princíp odkvapového systému
spočíva v zachytávaní vody v žľaboch,
jej následnom vyústení do žľabového
kotlíka a odtiaľ do odkvapovej rúry.

44