Použité prvky a materiály vizuálne zjednocujú
priestor celej záhrady. Pergoly v jednotnom
tvarosloví i farbe „zastrešujú“ sedenie pri dome
aj na terase pri bazéne.
Použité prvky a materiály vizuálne zjednocujú
priestor celej záhrady. Pergoly v jednotnom
tvarosloví i farbe „zastrešujú“ sedenie pri dome
aj na terase pri bazéne.

44