Spotrebiče v nerezovom vyhotovení netreba schovávať.
Spotrebiče v nerezovom vyhotovení netreba schovávať.

44