Práčku stačí zasunúť pod pracovnú dosku.
Práčku stačí zasunúť pod pracovnú dosku.

44