Práčku v kuchynskej linke umiestnite tak, aby bola ľahko prístupná kvôli opravám a servisu.
Práčku v kuchynskej linke umiestnite tak, aby bola ľahko prístupná kvôli opravám a servisu.

44