Prevýšenie komína nad šikmou strechou musí byť najmenej jeden meter.
Prevýšenie komína nad šikmou strechou musí byť najmenej jeden meter.

44