Komín spôsobom ukončenia nad strechou môže
dotvoriť alebo pokaziť konečný vzhľad domu.
Preto ho treba riešiť nielen z technickej, ale aj
z estetickej stránky.
Komín spôsobom ukončenia nad strechou môže
dotvoriť alebo pokaziť konečný vzhľad domu.
Preto ho treba riešiť nielen z technickej, ale aj
z estetickej stránky.

44