Nadstrešná časť komína je
najviac namáhaná a treba
ju dôkladne chrániť,
napríklad hliníkovými
panelmi.
Nadstrešná časť komína je
najviac namáhaná a treba
ju dôkladne chrániť,
napríklad hliníkovými
panelmi.

44