Príklad jednoduchého a spoľahlivého systému oplechovania komína, skladá sa
z troch základných prvkov, ktoré sú navrhnuté a vyrobené tak, aby jednotlivé časti
oplechovania tesne spájali komín so strešnou krytinou.
Príklad jednoduchého a spoľahlivého systému oplechovania komína, skladá sa
z troch základných prvkov, ktoré sú navrhnuté a vyrobené tak, aby jednotlivé časti
oplechovania tesne spájali komín so strešnou krytinou.

44