Aby bola vaša strecha v poriadku, myslite aj na strešné detaily. Práve spoje
a prechody komínov strešnou krytinou bývajú rizikové. Ich bezchybnosť a dokonalú
tesnosť vám zabezpečia originálne prvky kompatibilné so strešnou krytinou.
Aby bola vaša strecha v poriadku, myslite aj na strešné detaily. Práve spoje
a prechody komínov strešnou krytinou bývajú rizikové. Ich bezchybnosť a dokonalú
tesnosť vám zabezpečia originálne prvky kompatibilné so strešnou krytinou.

44