Ukryjú menej používané predmety a zabránia tak tomu, aby sa na nich usadzoval prach, prípadne vodný kameň, ak sú blízko vody.
Ukryjú menej používané predmety a zabránia tak tomu, aby sa na nich usadzoval prach, prípadne vodný kameň, ak sú blízko vody.

44