Na zachytávanie bleskov sa využíva
na sedlových strechách hrebeňová sústava
tvorená záchytným vedením na hrebeni
strechy.
Na zachytávanie bleskov sa využíva
na sedlových strechách hrebeňová sústava
tvorená záchytným vedením na hrebeni
strechy.

44