Domy vybavené systémovými prvkami
– bleskozvodovou škridlou a hrebenáčom
s držiakmi bleskozvodu, sú aj počas búrky
v bezpečí.
Domy vybavené systémovými prvkami
– bleskozvodovou škridlou a hrebenáčom
s držiakmi bleskozvodu, sú aj počas búrky
v bezpečí.

44