Bleskozvod musí byť pripojený na všetky
kovové predmety na streche, teda aj
na oplechovanie komínov.
Bleskozvod musí byť pripojený na všetky
kovové predmety na streche, teda aj
na oplechovanie komínov.

44