Aj keď bleskozvod vyzerá na prvý pohľad jednoducho,
nesnažte sa ho inštalovať svojpomocne a zverte to
do rúk odborníkov, rovnako pravidelnú revíziu, ktorú by
mal špecializovaný revízny technik urobiť každých päť
rokov.
Aj keď bleskozvod vyzerá na prvý pohľad jednoducho,
nesnažte sa ho inštalovať svojpomocne a zverte to
do rúk odborníkov, rovnako pravidelnú revíziu, ktorú by
mal špecializovaný revízny technik urobiť každých päť
rokov.

44