Ak ju urobíte efektívne a kvalitne, zrenovovaný komín dokáže
konkurovať novopostavenému. Navyše vyjde lepšie aj finančne.
Ak ju urobíte efektívne a kvalitne, zrenovovaný komín dokáže
konkurovať novopostavenému. Navyše vyjde lepšie aj finančne.

44