Do vysokej postele treba vystúpiť po rebríku.
Do vysokej postele treba vystúpiť po rebríku.

44