Ak máte radi voľný priestor, spojte miestnosti do jednej veľkej a rozdeľte na zóny.
Ak máte radi voľný priestor, spojte miestnosti do jednej veľkej a rozdeľte na zóny.

44